TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

THÔNG TIN THÍ SINH

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN KHẢO SÁT

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: (028) 22155661 (hotline) - (028) 22155662
Email: tuyensinh@hepc.edu.vn